Bệnh chàm là gì? Điều trị bệnh chàm

Bệnh chàm là gì? Điều trị bệnh chàm

Bệnh chàm là bệnh da liễu hay gặp ở trẻ em. Hiểu kiến thức của bệnh chàm sẽ giúp trẻ không phải gặp bác sĩ nhiều lần

Đăng lúc: 06-11-2012 10:10:53 PM | Đã xem: 4436 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Kiến thức bệnh chàm
Tại sao bệnh chàm hay tái phát? Cách ngăn ngừa bệnh chàm tái phát

Tại sao bệnh chàm hay tái phát? Cách ngăn ngừa bệnh chàm tái phát

Bệnh chàm hay gặp ở trẻ em và có đặc điểm hay tái phát. Làm thế nào để bệnh chàm không tái phát?

Đăng lúc: 01-11-2012 11:10:14 PM | Đã xem: 3148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiến thức bệnh chàm